Dansk

Prøve med adgang til internettetPrøvedel b
Modtagerrettet kommunikation

Pressemeddelelse


Prøvedel c
Skriftlig fremstilling

1 Konflikter
2 En syg forskel
3 Offline

Du skal skrive den valgte opgaves nummer og titel på din besvarelse.
Før du skriver


Til eleven

Til denne prøve i skriftlig dansk har du adgang til internettet.

Du må ikke kommunikere eller dele dine dokumenter med andre under prøven.

Nogle af opgaverne kræver, at du skal søge informationer på internettet til brug for din besvarelse. I andre opgaver er det en åben mulighed, hvor du kan søge fakta og inspiration.

Layoutet af din besvarelse indgår i vurderingen. Tænk derfor på, at du udover tekst kan inddrage fx billeder og andre grafiske virkemidler.

Hvis du i din besvarelse anvender informationer, citater, billeder eller andre grafiske virkemidler, hentet fra internettet, skal du til sidst i besvarelsen angive de væsentlige kilder.

Din besvarelse vurderes på både indhold, sprog og form. Se vurderingskriterierne nedenfor.

God arbejdslyst!

Vurderingskriterier til eleven


Din skriftlige besvarelse bliver vurderet ud fra en helhedsvurdering af 3 dimensioner: indhold, sprog og form.
Der gives én karakter.

Del b Modtagerrettet kommunikation
Vurderingens 3 dimensioner Vurderingskriterier Forklaring
Tekstens indhold Opgavens krav I hvor høj grad opfylder din besvarelse opgavens krav til indhold, form og længde?
Genrebevidsthed I hvor høj grad viser din besvarelse sikkerhed i skrivegenrens krav til indhold, sprog og form?
Disponering I hvor høj grad er oplysninger i din besvarelsen vægtet hensigtsmæssigt og indholdet tydeligt disponeret i forhold til modtageren?
Søgning og brug af internettet Hvis der i opgaven er stillet krav om, at du skal anvende internettet til at søge inspiration eller information, eller det i øvrigt er relevant, vurderes det, hvordan – og i hvor høj grad du kritisk har bearbejdet og anvendt dette i besvarelsen.

Desuden vurderes det, om de væsentligste kilder fremgår af besvarelsen.
Tekstens sprog Sprog I hvor høj grad er sproget i din besvarelse sikkert og varieret i både ordforråd og syntaks?
I hvor høj grad er stavning og tegnsætning korrekt?
I hvor høj grad er sproget i din besvarelse tilpasset modtageren?
Tekstens form Layout I hvor høj grad er din besvarelse overskueligt layoutet i forhold til modtageren og den genre, du skriver i?


Del c Skriftlig fremstilling
Vurderingens 3 dimensioner Vurderingskriterier Forklaring
Tekstens indhold Opgavens krav I hvor høj grad opfylder besvarelsen opgavens krav til genre, teksttyper og indhold?
Genrebevidsthed I hvor høj grad viser besvarelsen sikkerhed i skrivegenrens krav til teksttyper, indhold, sprog og form?
Fylde og disponering I hvor høj grad er besvarelsen fyldestgørende og hensigtsmæssigt disponeret?
Søgning og brug af internettet Hvis der i opgaven er stillet krav om, at du skal anvende internettet til at søge inspiration eller information, eller det i øvrigt er relevant, vurderes det, hvordan – og i hvor høj grad du kritisk har bearbejdet og anvendt dette i besvarelsen.

Desuden vurderes det, om de væsentligste kilder fremgår af besvarelsen.
Tekstens sprog Sprog I hvor høj grad er sproget i din besvarelse sikkert og varieret i både ordforråd og syntaks?

I hvor høj grad er der i besvarelsen anvendt korrekt stavning, og er tegnsætningen sikker?
Tekstens form Layout I hvor høj grad er din besvarelse layoutet i forhold til den genre, du skriver i, og har du udnyttet de layoutmæssige muligheder?
b Modtagerrettet kommunikation


PressemeddelelseKilde: berlingske.dk
Du skal være med til at arrangere en weekendfestival for unge. Festivalens tema er MIT EUROPA, og den danner ramme om en lang række kulturelle aktiviteter for og med unge. Programmet indeholder blandt andet musik, standup, graffiti, debatcafe, parkour, poetry slam og speakers’ corner.

Du og dine medarrangører vil sætte særligt spot på festivalen. Derfor sender I en pressemeddelelse til de lokale medier, hvori I informerer om hvem, hvad, hvor, hvornår og hvorfor.


Pressemeddelelsen skal blandt andet indeholde:

 • festivalens navn
 • tid og sted for festivalen
 • målgruppe
 • beskrivelse af festivalens tilbud og aktiviteter
 • kontaktoplysninger.


Skriv pressemeddelelsen ud fra oplysningerne ovenfor.

Den skal indeholde 300-350 ord. Angiv, hvor mange ord du har brugt.
c Skriftlig fremstilling
Du skal vælge en af disse opgaver:
  1 Konflikter

  2 En syg forskel

  3 Offline
Du skal skrive den valgte opgaves nummer og titel på din besvarelse.
1 KonflikterAlle mennesker oplever konflikter. Nogle er personlige – andre opstår i en større sammenhæng.

Klik på ikonet nedenfor, og læs Det fredelige manifest af Mie Marcussen og Line Dahl.Kilde: flickr.com


Skriv et essay om konflikter mellem mennesker.
 • Vælg et par af udsagnene fra Det fredelige manifest som afsæt for dit essay.
 • Reflekter over, hvordan konflikter kan opstå mellem mennesker, og hvordan de kan håndteres.
 • Du skal skrive både om dine egne erfaringer og om konflikter i større sammenhænge.
 • Giv dit essay en titel.
2 En syg forskelEn stor undersøgelse har vist, at der generelt er sammenhæng mellem levealder, sundhedstilstand og bopæl.

Kilde: DR1Se uddraget af tv-udsendelsen En syg forskel.

Skriv et debatindlæg om sammenhængen mellem social ulighed og sygdom.
 • Søg yderligere oplysninger på internettet om denne problemstilling.
 • I dit debatindlæg skal du:
  • forklare, hvad årsager til uligheden kan være?
  • diskutere, hvem der har ansvaret for den enkeltes sundhed?
  • reflektere over, hvad der kan ske, hvis denne udvikling fortsætter?
 • Giv dit debatindlæg en rubrik.
 • Dit debatindlæg skal bringes i en trykt avis.


Illustration_opgave2_ver3 En syg forskel Vedsted-undersøgelsen sammen- ligner 4000 borgere fra det dårligt stillede Aalborg Øst med 6300 borgere i det velstillede Hasseris i Aalborg Vest . Hasseris VEST Aalborg Aalborg Øst ØST Levealder VEST ØST Kvinder 81 år 71 år Mænd 79 år 63 år
Kilde: DR
3 OfflineEt forlag vil udgive en samling af kortprosatekster med titlen Unge stemmer. De udskriver derfor en konkurrence blandt unge, hvor du vælger at deltage og skrive en kortprosatekst med temaet Offline i et døgn. Din kortprosatekst skal dreje sig om, hvad der kan ske, når kommunikation via mobiler eller andet elektronisk udstyr ikke er mulig.

Illustration: Anne-Marie Steen Petersen, politiken.dk
Skriv en kortprosatekst med temaet Offline i et døgn.
 • Søg inspiration på internettet til indholdet i din tekst.
 • Kravene til kortprosateksten er, at den skal:
  • foregå i Danmark
  • være realistisk
  • have en flertydig titel
  • have en åben slutning.

 • Din kortprosatekst skal være på mellem 500-600 ord.